ABW Superbruk dostarcza materiały na podlaskie ekspresówki
Firma ABW Superbruk z Hryniewicz dostarcza wyroby betonowe do budowy ostatniego już odcinak drogi ekspresowej S8, od granicy województwa podlaskiego do obwodnicy Zambrowa. Kontrakt na dostawę materiałów wart jest blisko 900 tysięcy złotych.
2016-05-27, 08:00

Kontrakt podpisany przez firmę ABW Superbruk z generalnym wykonawcą – konsorcjum firm– obejmuje dostawę krawężników, kostki brukowej, korytek oraz płyt ażurowych służących do budowy zbiorników retencyjnych. Materiały dostarczone przez uznanego producenta materiałów nawierzchniowych z betonu wykorzystane zostaną do wykonania jezdni, dróg serwisowych, ścieżek rowerowych oraz wjazdów na posesje.

Materiały o najwyższej jakości

ABW Superbruk to nie tylko największy w regionie producent materiałów nawierzchniowych, ale także firma ciesząca się dużym uznaniem, której wyroby z powodzeniem stosowane były podczas realizacji wielu inwestycji drogowych. Produkty spełniające wysokie normy jakości znalazły zastosowanie przy budowie licznych dróg krajowych oraz lokalnych, obwodnic miast, nawierzchni parkingów.

Firma ABW Superbruk to przedsiębiorstwo o wieloletnim doświadczeniu w branży związanej z budownictwem. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii produkcji i stale ulepszanemu parkowi maszynowemu przedsiębiorstwo jest w stanie zaproponować produkty mocne, trwałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Kontrolowanie procesów technologicznych oraz zastosowanie do produkcji materiałów wysokiej klasy sprawia, że oferowany asortyment jest zgodny z obowiązującymi normami: kostka betonowa – PN-EN 1338/2005, płyty betonowe – PN-EN 1339/2005, krawężniki betonowe – PN-EN 1340/2005 oraz spełnia normy europejskie, co zostało potwierdzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku – mówi Robert Smorszczewski, z firmy ABW Superbruk.

Wyróżnia Nas rzetelność i profesjonalizm. Dbamy o terminowe dostarczanie materiałów. Przy tak skomplikowanych, pod względem logistycznym pracach, ma to niebagatelne znaczenie – podkreśla specjalista.

Wiarygodność i rzetelność

Zaufanie, jakim inwestorzy darzą firmę z Hryniewicz przełożyło się na szereg kontraktów o randze krajowej i lokalnej. Materiały ABW Superbruk zostały wykorzystane do rozbudowy 25-kilometrowego odcinka drogi S8 Białystok – Jeżewo.

Firma dostarczyła również produkty betonowe do budowy dużej obwodnicy Augustowa, której 33-kilometrowy odcinek jest fragmentem drogi ekspresowej S61. W grudniu 2014 r. zakończyła się inwestycja związana z przebudową wewnętrznej obwodnicy miejskiej Trasy Generalskiej w Białymstoku. 12-kilometrowemu odcinkowi ulicy dwujezdniowej towarzyszą chodniki, ścieżki rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy, drogi serwisowe oraz nowe obiekty inżynierskie pozwalające na bezkolizyjny przejazd na węzłach komunikacyjnych.

Ogólna wartość dostarczonych materiałów wyniosła blisko 2,5 mln zł.

Budowa kolejnego, ostatniego już odcinka S8 Warszawa – Białystok, czyli kluczowej drogi w województwie podlaskim – to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zaplanowana na lata 2016-2018. Umowa na realizację odcinka S8, o długości blisko 15 km, położonego na granicy województw podlaskiego i mazowieckiego podpisana została w styczniu ubiegłego roku. Kontrakt na roboty budowlane opiewa na kwotę 454,9 mln. Planowanie zakończenie prac przewidziano na lipiec 2017 roku. Oprócz budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami projekt zakłada powstanie m.in. infrastruktury dla zwierząt (przejścia, zbiorniki lęgowe dla płazów).

KONTAKT / AUTOR
Wojciech Buszko
PRoteina PR
796 093 489
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy